turufjell-eiendom

Medvirkningsprosess

Turufjell gjennomførte i fjor en større medvirkningsprosess for å få innspill og synspunkter på veien videre. Sammen med Leva Urban Design samlet vi inn mange og verdifulle svar.
Denne innledende medvirkningen danner et viktig grunnlag for oss videre, og vi vil bruke det til å legge rammer for hva som er viktig å legge vekt på i den videre utviklingen og medvirkningen på Turufjell.

Under kan du laste ned og lese rapporten i sin helhet.
Powered by Plyo - Visuals by 3D Estate