OVERSIKT OVER TURUFJELL

Oversikten illustrerer plasseringen av de forskjellige tomtefeltene på Turufjell. Ved å klikke på et tomtefelt som viser ledige tomter, vil du bli sendt til tomtevelger for feltet. Røde tomtefelter er utsolgt, gule tomtefelter kommer på et senere tidspunkt, og grønne tomtefelter har ledige tomter for salg.